Informacja z postępowania - naboru na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie.

Człopa, dnia 2015-02-03

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Informacja

z postępowania – naboru na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Podinspektor do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie

III. Informacja o procedurze naboru:

            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w dniu 9 stycznia 2015 roku ogłosił nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie.  W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2015 roku, w terminie wymaganym wpłynęło 6 ofert. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że 4 kandydatów ubiegających się o stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

            Na podstawie art. 13 ust. 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w dniu 23 stycznia 2015 roku podał do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

IV. Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie:

  1. Karolina Błaszczyk zamieszkała w Człopie.
  2. Anna Ignaczak zamieszkała w Człopie.
  3. Joanna Goszczyńska zamieszkała w Człopie.
  4. Kamila Janus zamieszkała w Człopie.

 V. Informacja o naborze:

Oceny kandydatów spełniających wymagania formalne dokonała komisja w składzie: Zdzisław Kmieć – Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Jerzy Bekker – Sekretarz Miasta i Gminy Człopa w okresie od 20 stycznia do 2 lutego 2015 roku. Oceny dokonano na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z zakresu aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o naborze. Ponadto ocenie poddano umiejętność posługiwania się edytorem tekstu, komunikatywność i prezencję kandydatów. Komisja stwierdziła, że wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze w sposób najbardziej zbliżony do oczekiwanych  spełniła  Pani Joanna Goszczyńska zamieszkała w Człopie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni z dniem 9 lutego 2015 roku Panią Joannę Goszczyńską na stanowisku podinspektora do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie.

Na tym informację zakończono.     

Informację sporządził:

Jerzy Bekker

                                                                                             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 03-02-2015 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2015 12:06