Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

Człopa, dnia 2015-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Informacja z postępowania – naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

Straż Miejska w Człopie

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Strażnik Miejski

III. Informacja o procedurze naboru:

            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w dniu 11 lutego 2015 roku ogłosił nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego.  W odpowiedzi na ogłoszenie
z dnia 11 lutego 2015 roku, w terminie wymaganym wpłynęły 3 oferty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że 3 kandydatów ubiegających się
o stanowisko Strażnika Miejskiego spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

            Na podstawie art. 13 ust. 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

IV. Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego:

  1. Krzysztof Fiałkowski zamieszkały w Gdańsku.
  2. Mateusz Skotnicki zamieszkały w Człopie.
  3. Tomasz Płaskoń zamieszkały w Chomętowie

V. Informacja o naborze:

Oceny kandydatów spełniających wymagania formalne dokonała komisja w składzie: Zdzisław Kmieć – Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Jerzy Bekker – Sekretarz Miasta i Gminy Człopa w dniu 24 lutego 2015 roku. Oceny dokonano na podstawie złożonych dokumentów. Komisja stwierdziła, że jeden
z kandydatów posiada ukończone szkolenie podstawowe strażników straży gminnych – miejskich, co umożliwia mu podjęcie wszystkich obowiązków
z dniem podpisania umowy. Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w sposób najbardziej zbliżony do oczekiwanych  spełnił  Pan Krzysztof Fiałkowski zamieszkały w Gdańsku.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni Pana Krzysztofa Fiałkowskiego na stanowisku Strażnika Miejskiego.

Na tym informację zakończono.

           

Informację sporządził:

Jerzy Bekker

                                                                                             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 24-02-2015 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2015 14:01