Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegająącego na budowie linii elektroenergetycznej Mielęcin-Wołowe Lasy


Człopa, dnia 24.04.2015

 CWP.6733.02.2015

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator, Sp. z o. o. , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, złożony w dniu 20 kwietnia 2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

- Budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV o długości ok. 6 km. od projektowanego słupa typu Ogo z rozłącznikiem(zamiast istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) w m. Mielęcin do projektowanego słupa ROKgo z rozłącznikiem (zamiast istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu ) w m. Wołowe Lasy, gm. Człopa.

Inwestycja będzie przeprowadzona na działkach:

Obręb Wołowe Lasy - 190/2, 276, 277, 265, 289.

Obręb Mielęcin - 56/3, 8051, 8037, 53/2, 8052, 8053/1, 8057, 8056/1, 8062, 8061, 8066/6, 8065/3, 8065/4, 29, 30/4, 30/5, 41, 18/3, 26, 432, 8148/10 352, 424/2.

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

 1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 27-04-2015 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2015 11:29