Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice


IGOS.6220.1.2017 Człopa, dnia 20.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U.2016.23 ) oraz art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

( t.j.Dz.U.2016.353 ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zawiadamia

o wszczęciu postępowania w dniu 20.04.2017 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2320 Z w m. Jaglice na działce o nr ew. 6, obręb Jaglice, gmina Człopa.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i możliwości wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, pokój nr 15 w godzinach od 8 00 do 1500 w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wnioskodawca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu

ul. Kołobrzeska 60B/2

78 - 600 Wałcz

Zawiadomienie zamieszczono na stronie www.bip.czlopa.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Jaglice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Krakowiak 28-04-2017 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Krakowiak 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 11:26