Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy usługowo - mieszkaniowej, położona przy ulicy Polnej w Człopie o numerze geodezyjnym 190/3 i powierzchni 1343 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalna zabudowa wielorodzinna oraz zespół usługowy w rejonie ulicy Polnej. Na teren niniejszej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr B.7331-108/03 z dnia 30.12.2003 r.

Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi asfaltowej nr 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019866/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 68 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 16 grudnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 16 grudnia 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada
na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 18.11.2013 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 18-11-2013 20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 18-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2013 20:29