Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowej, teren ul. Polnej, Rybackiej i Podgórnej w Człopie.


Człopa, dnia 05.05.2014

 CWP.6733.04.2014

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, złożony w dniu 02 maja 2014 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem poprzez system ażurowych skrzynek rozsączających do gruntu , na działkach77/1, 77/2 - ulica Podgórna, 106 - ulica Polna, 96, 97/5, 98/3, 98/5, 99/5, 99/7, 99/9, 100/1, 101/1, 102/3, 184 - ulica Rybacka w obrębie 106 Człopa, 78-630 Człopa. Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 08-05-2014 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Sokołowski 08-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2014 13:39