Budowa nowej linii kablowo-napowietrznej w obr. Dłusko


Człopa, dnia 19.05.2014

 CWP.6733.05.2014

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, złożony w dniu 16 maja 2014 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

- Budowie nowej linii kablowo-napowietrznej nN 0,4 kV na działkach : 1/98, 1/7, 1/76, 3, 1/77, 9, 1/68, 1/70, 1/81, 1/36, 1/63, 1/62, 1/61, 1/60, 1/65, 1/50, 1/59, 1/57, 1/56, 1/45, 1/41, 1/40, 1/39, 1/38, 1/37, 1/36, 1/23, 1/22, 1/21, 1/19, 1/11, 1/103, 1/84, 1/72, 1/73, 1/80 w obrębie geod. Dłusko 102, gmina Człopa.

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 21-05-2014 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2014 10:55