Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest:

Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372406-2013:TEXT:PL:HTML&src=0

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 22 listopada 2013 roku przekazł Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich.

Zmiana ogłoszenia dotyczy rozdziału III.2.3) Kalifikacje techniczne i polega na wykreśleniu punktu c. W tym też zakresie nastąpiła zmiana SIWZ opisana w trybie wyjaśnień.

Informacja jest dostępna pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396436-2013:TEXT:PL:HTML&src=0

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 roku przekazał UrzędowiPublikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich.

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5487-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.11.2013.14.07.06_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2013-11-05 14:07:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.11.2013.14.07.06_SIWZ_CzA_opa_2013_Wersja_ostateczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 14:07:06 351 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.11.2013.08.59.01_WyjaA_nienia_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-18 08:59:02
2 22.11.2013.10.24.06_WyjaA_nienia_do_SIWZ_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 10:24:06
3 22.11.2013.10.25.06_WyjaA_nienia_do_SIWZ_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 10:25:06
Wynik postępowania
1 19.12.2013.12.53.53_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej..doc 2013-12-19 12:53:53
Udzielenie zamówienia
1 09.01.2014.07.19.29_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-01-09 07:19:29