Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 27 maja 2014 roku do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało przesłane ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest:  "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia jest dostępna poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

 

Burmistrz Miasta  Gminy Człopa informuje, że w dniu 30 maja 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S103 z 30 maja 2014 roku pod numerem 179948 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179948-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

a także do pobrania poniżej. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 183196. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183196&rok=2014-05-30

a także do pobrania poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.05.2014.13.03.20_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-05-27 13:03:20
2 30.05.2014.11.16.35_OgA_oszenie_BZP.pdf 2014-05-30 11:16:35
3 30.05.2014.11.17.56_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu._Opublikowane.pdf 2014-05-30 11:17:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 czlopa__pfu_sciezki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 651 razy
2 2014_05_27_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 543 razy
3 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr_8_opz..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 469 razy
4 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr_6_grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 268 razy
5 projekt_2012_12_27_plan_sytuacyjno_wysokosciowy.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 267 razy
6 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr_7_wzor_zobowiazania_podmiotu_uzyczajacego_zasobow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 281 razy
7 projekt_2012_12_27_plan_sytuacyjno_wysokosciowy.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 404 razy
8 projekt_2012_12_27_plan_nasadzen.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 284 razy
9 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 370 razy
10 projekt_2012_12_27_plan_nasadzen.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 282 razy
11 2014_05_27_zalacznik_nr5_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 276 razy
12 projekt_2012_12_27_przekroje.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 271 razy
13 2014_05_27siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 503 razy
14 projekt_2012_12_30_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 703 razy
15 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr4_wykaz_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 375 razy
16 zalacznik_nr1formularz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 468 razy
17 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr3_osw_z_art24.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 378 razy
18 projekt_2012_12_27_przekroje.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 283 razy
19 2014_05_27_zalacznik_nr_9_do_siwz_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 441 razy
20 2014_05_27_siwz_zalacznik_nr2_osw_z_art22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 12:04:20 437 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.06.2014.12.40.05_WyjaA_nienia_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-12 12:40:05
2 21.06.2014.14.13.10_WyjaA_nienia_do_SIWZ_20140620.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-21 14:13:10
3 25.06.2014.11.42.05_WyjA_nienia_SIWZ_20140624.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-25 11:42:05
4 26.06.2014.12.53.52_Decyzja_OS.6233.33.2012.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-26 12:53:52
5 26.06.2014.12.55.19_WyjaA_nienia_SIWZ_20140625.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-26 12:55:19
6 26.06.2014.12.55.35_Projekt_2012_12_27_przekroje-Model.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-26 12:55:35
7 27.06.2014.09.25.51_WyjA_nienia_SIWZ_20140626_JM.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-27 09:25:51
Wynik postępowania
1 06.08.2014.13.20.25_UniewaA_nienie_postA_powania.pdf 2014-08-06 13:20:25