Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.05.2015.12.54.48_OgA_oszenie_BIP.doc 2015-05-11 12:54:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.05.2015.12.54.48_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-11 12:54:48 41 razy
Odwołania
1 01.06.2015.10.18.48_informacja.PDF 2015-06-01 10:18:48
Wynik postępowania
1 01.06.2015.10.18.48_zawiadomienie.pdf 2015-06-01 10:18:48
Udzielenie zamówienia
1 12.06.2015.10.53.31_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-06-12 10:53:31