Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie

BZP Nr 592562-N-2017 z dnia 25.09.2017r

 
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa 
ogłasza przetarg w formie zamówienia publicznego.
 
Zamówienie dotyczy „Budowy świetlicy wiejskiej w Trzebinie

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b043e09-f0b4-46d8-99a6-9466bb910e43 

 
 
Zamawiający
 
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa
ul. Strzelecka 2
/-/ Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.09.2017.07.17.46_SIWZ_na_budowe_swietlicy_Trzebin-22.09.2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 40 razy
2 k3_i_k4-_wiezba_i_wiazary-k3_-_wiezba_(pdf).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 12 razy
3 specyfikacje_techniczne_-_betonowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
4 stwior_elektryczna_trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
5 zalacznik_nr_4_zobowiazanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
6 opis_techniczny_branza_architektoniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
7 sala_trzebin2_-_iec_risk_assessment_calculator.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
8 zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
9 zalacznik_nr_6_-_umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 12 razy
10 a7_-_szczegol_drzwi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 14 razy
11 sst_01.05_bso.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
12 dach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 13 razy
13 bioz_branza_architektoniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 9 razy
14 przekroj.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 9 razy
15 strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
16 e4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
17 elewacje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
18 opis_techniczny_b._konstrukcyjna_trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 9 razy
19 zalaczniki_nr_7_8.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 12 razy
20 s8_-_aksonometria_wentylacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
21 specyfikacje_techniczne_-_roboty_ziemne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
22 s10_-_aksonometria_wody.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
23 s1_-_rzut_przylaczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
24 trzebin_sala_wiejska_-_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 20 razy
25 k5_-_szczegoly.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
26 spis_tresci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
27 e3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
28 specyfikacje_techniczne_-_zbrojenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
29 bioz_branza_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
30 zalacznik_nr_3a_osw._podmiotow3_i_podwykonawcow.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
31 sala_trzebin1_-_iec_risk_assessment_calculator.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
32 s6_-_ks_podejscia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
33 sst_01.04_roboty_malarskie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
34 st_wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 4 razy
35 zalacznik_nr_2_war._udz._w_post..doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
36 s11_-_rzut_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
37 e5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
38 zalacznik_nr_5_przynaleznosc_do_gr._kapital.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
39 uzgodnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 9 razy
40 trzebin_opis_pb_el.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
41 pzt_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
42 specyfikacje_techniczne_-_wymagania_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
43 e7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 4 razy
44 opis_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
45 e2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
46 e6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
47 s7_-_rzut_wentylacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
48 sst_01.01_posadzki_i_okladziny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
49 s2_-_kanalizacja_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
50 s5_-_rozwiniecie_ks.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
51 sst_konstr_drewniane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
52 e1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 29 razy
53 okladka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
54 k2_-_nadproza-k-2_przyziemie_(pdf).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
55 s3_-_profil_wody.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 5 razy
56 oswiadczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
57 sst_01.03_tynki_wewnetrzne_i_gladzie_gipsowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 6 razy
58 elewacje-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 12 razy
59 st_nawierzchnie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
60 pzt-calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
61 trzebin_-_bioz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 9 razy
62 sst_01.02_tynki_zewnetrzne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
63 s12_-_sterowanie_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
64 s4_-_rzut_ks.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
65 a8_-_zestawienie_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
66 s9_-_rzut_wody.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 7 razy
67 specyfikacje_techniczne_-_roboty_murarskie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 8 razy
68 parter.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
69 k3_i_k4-_wiezba_i_wiazary-k4_-_wiazary_(pdf).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 11 razy
70 k1_-_lawy_fundamentowe-k1_-_fundamenty_(pdf).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 13 razy
71 a6_-_szczegol_okien.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 31 razy
72 zalacznik_nr_3_o_wykluczeniu_z_post.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 07:17:46 10 razy
73 00_trzebin_pecyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 08:23:19 10 razy
74 sst_01.06_wykonywanie_pokryc_dachowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-27 08:23:19 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.10.2017.09.33.37_Informacja_dotyczaca_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-05 09:33:37
Wynik postępowania
1 13.10.2017.10.14.08_Uniewaznienie_BIP.pdf 2017-10-13 10:14:08
Informacja z otwarcia ofert
1 12.10.2017.14.36.51_Info_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-10-12 14:36:51