Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2017.13.13.35_Ogloszenie_energia.pdf 2017-12-04 13:13:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2017.12.55.39_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:55:39 20 razy
2 zalacznik_nr_3_do_siwz_-_formularz_cenowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 18 razy
3 szacunkowa_wartosc_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 16 razy
4 zalacznik_nr_5_do_siwz_-_oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 12 razy
5 zalacznik_nr_6_do_siwz_-_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 16 razy
6 zalacznik_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 17 razy
7 zalacznik_nr_2_do_siwz_-_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 16 razy
8 zalacznik_nr_1_do_siwz_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 23 razy
9 zalacznik_nr_2_do_umowy_-_pelnomocnictwo.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 14 razy
10 zalacznik_nr_1_do_umowy_-_wykaz_punktow_poboru_energii_elektrycznej.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 25 razy
11 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-04 12:56:15 33 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 08.12.2017.10.52.21_Energia_wyjaA_nienie_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-08 10:52:21
Wynik postępowania
1 15.12.2017.08.34.02_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2017-12-15 08:34:02
Informacja z otwarcia ofert
1 12.12.2017.11.58.42_Informacja_z_otwarcia_ofert_IGOS.271.2.17.doc 2017-12-12 11:58:42