Postępowanie ws. udzielenia zamówienia - administrowanie cmentarzami komunalnymi w mieście Człopa i wsi Mielęcin

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.PDF 2010-04-14 14:26:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis_zamA_wienia.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:26:58 17 razy
2 Zal_nr_1_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:07 10 razy
3 zal_nr_2-_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:14 14 razy
4 zal_nr_3_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:22 10 razy
5 zal_nr_3_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:28 7 razy
6 Zal_nr_4_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:37 28 razy
7 zal_nr_5_2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 14:27:46 12 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_administrowanie_cmentarzami.PDF 2010-04-27 14:25:25