BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.03.2018.13.06.17_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2018-03-02 13:06:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.03.2018.13.06.17_SIWZ_budynku_wielorodz.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:06:17 47 razy
2 czlopa_bud._11-rodz._03.2018_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 29 razy
3 siwz_i_zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 29 razy
4 blok_czlopa_-_instalacje_sanitarne_-_ko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 45 razy
5 stwior_-_sanitarka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 25 razy
6 budynek_wielorodzinny_architektura.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 25 razy
7 budynek_wielorodzinny_konstrukcja.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 29 razy
8 koszt_bez_cen__bud_budynek_wielorodzinny_nr_2__etap_ii__ocieplenie_stropodachu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-02 13:16:30 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.03.2018.07.48.21_zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-06 07:48:21
2 08.03.2018.10.22.43_UzupeA_nienie_do_zalacznika_nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-08 10:22:43
3 08.03.2018.10.23.04_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-08 10:23:04
4 08.03.2018.10.23.21_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Udostepnienie_zasobow.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-08 10:23:21
5 08.03.2018.10.23.35_zalacznik_nr_8_-_wzor_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-08 10:23:35
6 08.03.2018.10.24.03_zalacznik_nr_6_do_siwz_-_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-08 10:24:03
Informacja z otwarcia ofert
1 19.03.2018.14.53.38_informacja__z_otwarcia_ofert.doc 2018-03-19 14:53:38
2 22.03.2018.08.53.24_UniewaA_nienieprzetargu_B.271.2.2018.pdf 2018-03-22 08:53:24