herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Człopa
|___Dane teleadresowe
|___Archiwum
|___Urząd Miasta i Gminy
      |___Stanowiska
            |___Referat Finansowy
            |___Straż Miejska
            |___Urząd Stanu Cywilnego
      |___KIEROWNICTWO URZĘDU
|___Rejestry i Ewidencje
|___Ochrona danych osobowych
Informacje
|___Kontrole
|___Plany Zamówień Publicznych
      |___Rok 2019
      |___Klauzula do zamówień publicznych
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
|___Zamówienia poniżej 30000 euro
      |___ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin"
|___Sprzedaż nieruchomości gminnych
|___Zamówienia publiczne
|___Ogłoszenia
|___Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzen itp
|___Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
|___Budżet
      |___Budżet - rok 2015
      |___Budżet - rok 2014
      |___Budżet - rok 2013
      |___Budżet - rok 2012
      |___Projekty budżetu
      |___Sprawozdania z realizacji budżetu i gospodarki pozabudżetowej
|___Inwestycje zrealizowane z funduszy Europejskich
      |___INTERREG IVA
            |___Informacje ogólne
                  |___Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
                  |___Das grenzübergreifende operationelle Programm des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - "Grenzübergreifende Zusammenarbeit" der Länder Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg und der Republik Polen ( Wojewodschaft Zachodniopomorskie) 2007-2013
Organy
|___Burmistrz Miasta i Gminy
|___Rada Miejska
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Burmistrz i Rada Miejska - początek kadencji 2018-2023
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2018r.
      |___Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej - Złożone przed upływem kadencji 2014-2018
      |___Rada Miejska za rok 2017r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2017r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2016r.
      |___Rada Miejska za rok 2016r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2015r.
      |___Rada Miejska za rok 2015r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2014r.
      |___Rada Miejska za rok 2014r.
      |___Burmistrz i Rada Miejska - początek kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej - Złożone 2 m-ce przed upływem kadencji 2010-2014
      |___Rada Miejska za rok 2013r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2013r.
      |___Rada Miejska za rok 2012r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2012r.
      |___Rada Miejska za rok 2011r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2011r.
      |___Rada Miejska za rok 2010r.
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2010r.
|___Sołectwa
Prawo lokalne
|___Statut
|___Strategia rozwoju
|___Uchwały
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2019r.
            |___V Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 24.01.2019
            |___IV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 02.01.2019
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2018r.
            |___III Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2018
            |___II Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 11.12.2018
            |___I Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.11.2018
            |___XL Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 16.11.2018
            |___ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 09.11.2018
            |___XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 18.10.2018
            |___XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.09.2018
            |___XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 03.09.2018
            |___XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.06.2018
            |___XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 07.05.2018
            |___XXXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.03.2018
            |___XXXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 10.01.2018
            |___XXX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 10.01.2018
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2017r.
            |___ XXIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2017
            |___ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.11.2017
            |___XXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.09.2017
            |___XXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.06.2017
            |___XXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.06.2017
            |___XXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 09.05.2017
            |___XXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 21.04.2017
            |___XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2017
            |___ XXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 22.02.2017
            |___ XX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.01.2017
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2016r.
            |___XIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.12.2016
            |___XVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 05.12.2016
            |___XVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 17.11.2016
            |___XVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.09.2016
            |___XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 22.06.2016
            |___XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 24.05.2016
            |___XIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2016
            |___XII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 16.03.2016
            |___XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.02.2016
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2015r.
            |___ X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2015
            |___IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 17.11.2015
            |___VIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.09.2015
            |___VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2015
            |___VI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.05.2015
            |___IV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.01.2015
            |___V Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.03.2015
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2014r.
            |___III Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2014
            |___II Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 09.12.2014
            |___I Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 01.12.201
            |___XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 04.11.2014
            |___XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.09.2014
            |___XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.08.2014
            |___XXXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.06.2014
            |___XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.05.2014
            |___XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.03.2014
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2013r.
            |___XXXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2013
            |___XXXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 07.11.2013
            |___XXX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 17.09.2013
            |___XXIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 06.08.2013
            |___XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.06.2013
            |___XXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.05.2013
            |___XXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.05.2013
            |___XXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.03.2013
            |___XXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.02.2013
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2012r.
            |___XXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2012
            |___XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.11.2012
            |___XXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 13.11.2012
            |___XX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 13.09.2012
            |___XIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2012
            |___ XVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.05.2012
            |___XVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.04.2012
            |___XVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 06.03.2012
            |___XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.01.2012
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2011r.
            |___XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2011
            |___XIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.11.2011
            |___XII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.11.2011
            |___XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 07.10.2011
            |___X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.08.2011
            |___IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011
            |___VIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 08.06.2011
            |___VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.04.2011
            |___VI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 31.03.2011
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2006r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2003r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2010r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2009r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2008r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2007r.
|___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Człopie -2018-2023
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Człopie -2014-2018
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___ZARZĄDZENIA 2019
      |___ZARZĄDZENIA 2018
      |___ZARZĄDZENIA 2017
      |___ZARZĄDZENIA 2016
      |___Zarządzenia 2015 rok
      |___Zarządzenia 2014 rok
|___Baza Aktów Własnych
Jednostki organizacyjne
|___MGOPS w Człopie
|___Przedszkole Publiczne
|___ZGK ZB W Człopie
      |___Formularze, wnioski do pobarnia
      |___Ogłoszenia ZGK ZB
|___PNCKiS w Człopie
|___Szkoła Podstawowa
Zagospodarowanie przestrzenne
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wybory
|___Wybory Prezydenta RP
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r.
|___Wybory Samorządowe
      |___Wybory Samorządowe 2018r.
      |___Wybory Samorządowe 2014r.
      |___Wybory Samorządowe 2010r.
|___Wybory Ławników
      |___Wybory Ławników na kadencję 2016-2019
|___Referenda
      |___Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06 września 2015r.
|___Wybory do Sejmu i Senatu RP
      |___WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R.
Rolnictwo i ochrona środowiska
|___Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
|___Rejestr działalności regulowanej
|___Gospodarka odpadami
|___Koła Łowieckie
Druki do pobrania
|___Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
|___Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy
|___Wniosek o wykup mieszkania komunalnego
|___Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
|___Wniosek o wydanie dowodu osobistego
|___WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi
|___Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
|___Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w studium
|___Wniosek o dodatek energetyczny
|___Formularze podatkowe
      |___Formularze na 2019r.
      |___Formularze na 2018r.
      |___Formularze na 2017r.
|___Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
|___KWESTIONARIUSZ OSOBOWY