Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa
2 Uchwała NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032"
3 Uchwała NR XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa.
4 Uchwała NR XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa.
5 Uchwała NR XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa
6 Uchwała NR XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032"
7 Uchwała NR XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. zmieniająca uchwałę nr XXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.09.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
8 Uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020.
9 Uchwała NR XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymywania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa.
10 Uchwała NR XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.