Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO
2 Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020
3 Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Człopie.
4 Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest administrowanie cmentarzy komunalnych w gminie Człopa
5 Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020
6 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich, które odbędzie się w dniu 20.03.2020 o godz. 10.00 w Wałczu
7 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii energetycznej Wołowe Lasy-Mielęcin-Straduńj
8 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.02.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.
9 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27.02.2020 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego oraz zaopatrzenia w napoje i środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
10 Uchwała nr XV/122/2020 w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.