herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2015-01-16 10:55
Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2014, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 2015-01-16 10:54
Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Człopa do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-01-16 10:53
Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej. 2015-01-16 10:52
Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015. 2015-01-16 10:52
Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Człopa. 2015-01-16 10:50
Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2015 rok. 2015-01-16 10:49
Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018 2015-01-16 10:48
Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 r. 2015-01-16 10:47