herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.