Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 2016-04-15 13:20
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015, przysługującego w zamian za święto w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2015-11-26 13:54
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 29.10.2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza MiG Człopa. 2015-10-30 10:41
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.09.2015 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność MiG Człopa 2015-09-25 13:33
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.08.2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie. 2015-09-01 08:25
Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie powołania komisji konkursowej. 2015-07-27 15:02
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy samorządu M i G Człopa z organizacjami pozarządowymi". 2015-07-23 10:55
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782). 2015-07-09 12:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie 2015-07-01 14:26
ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 2015-06-01 11:15
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Człopa 2015-04-29 10:42