herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 2019-02-20 13:55
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 2019-02-20 13:50
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 2019-02-20 13:44
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-02-20 13:43
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-02-20 13:42
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 2018-10-17 13:05
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 2018-10-17 12:59
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 2018-10-17 12:55
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 2018-10-17 12:54
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 2018-10-17 12:53
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 2018-07-20 09:52
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 2018-07-20 09:50
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 2018-07-20 09:49
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 2018-07-20 09:48
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 2018-07-20 09:47
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku 2018-04-24 08:17
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku 2018-04-24 08:15
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku 2018-04-24 08:11
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-04-24 08:04
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-04-24 08:03
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 2018-03-12 11:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 2018-02-28 14:15
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 2018-02-28 14:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-02-22 13:19
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-02-22 13:18
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku 2017-10-26 08:22
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku 2017-10-26 08:21
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2017-10-26 08:20
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2017-10-26 08:19
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku 2017-10-26 08:17
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 10:18
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 08:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-07-24 08:11
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-07-24 08:09
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 08:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. r. 2017-04-27 11:52
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. 2017-02-24 09:34
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r. 2016-11-04 07:55
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r. 2016-07-22 12:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2016 r. 2016-04-22 13:07
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. 2016-03-01 11:20
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2015 2015-10-22 13:25
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2015 2015-07-21 13:33
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2015 2015-04-29 12:32
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2014 2015-04-29 12:32
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2014 2015-04-29 12:31
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok 2015-03-31 08:18
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej M i G Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014r. 2014-08-22 10:59
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2014 2014-07-21 07:27
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2014 2014-04-22 07:58
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r. 2014-04-02 07:47
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2013 2014-02-18 14:14
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2013 2013-11-04 10:24
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 2013-07-18 13:10
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2013 2013-04-22 14:05
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012 r. 2013-03-29 14:17
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2012 2013-02-26 14:23
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2012 2012-10-18 14:15
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2012roku 2012-07-20 13:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r. 2012-04-25 10:16
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca2012 2012-04-25 10:15
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 2012-03-15 09:05
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2011 2011-12-15 13:18
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2011 2011-08-29 13:11
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca 2011 2011-04-27 09:13
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2010r. 2011-04-27 09:10
Limity wydatków MiG Człopa na programy z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2010 - wykonanie 2011-04-27 09:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 r. 2011-04-12 09:30
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2010 2011-03-11 09:14
Sprawozdanie ze stanu finansowego Miasta i Gminy Człopa na 30.11.2010r. - na koniec kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Haliny Rakowskiej 2010-12-14 08:47
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2010 2010-11-17 14:59
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2010 2010-07-23 10:05
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 r. 2010-05-13 07:30
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2010 2010-04-23 13:52
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2009 2010-03-01 08:39
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 r. 2010-02-24 11:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 r. 2010-02-24 11:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 r. 2010-02-24 11:19
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2009 - korekta 2009-12-18 13:32
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2009 2009-12-18 13:31
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2009 2009-12-18 13:30
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2009 2009-12-18 13:30