herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2015 rok. 2015-03-27 14:50
Uchwała nr V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2015r. 2015-03-27 14:49
Uchwała nr V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2015r. 2015-03-27 14:47
Uchwała nr V/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2015 r. 2015-03-27 14:46
Uchwała nr V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 2015-03-27 14:45
Uchwała nr V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-03-27 14:44
Uchwała nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Jaworskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2015-03-27 14:43
Uchwała nr V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Wałeckiego Portalu Informacyjnego s.c. Bożena Dymarczyk, Dariusz Dymarczyk na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2015-03-27 14:42
Uchwała nr V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku. leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-03-27 14:41
Uchwała nr V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Człopie. 2015-03-27 14:41
Uchwała nr V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Człopie. 2015-03-27 14:40
Uchwała nr V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. 2015-03-27 14:39
Uchwała nr V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 ? 2018. 2015-03-27 14:37
Uchwała nr V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-03-27 14:36
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2015-03-27 14:35