Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym"

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 30.04.2015 r.

B.27.5.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym ”, które obejmuje zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót.
  2. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.
  3. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.
  4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 lipca 2015 r.
  5. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 08.05.2015 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
  6. Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2015 r. o godz. 12.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
  7. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
  8. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
  9. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
  10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu  w istniejącym budynku wielorodzinnym – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

                                          

                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 30-04-2015 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 30-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 30-04-2015 12:04