Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr VI/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie zamieszkałych poza obwodem szkoły. 2015-06-09 12:50
dokument Uchwała nr VI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Nieradka Firma Usługowo-Handlowa, ul.Rybacka7, 78-630 Człopa na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2015-06-09 12:47
dokument Uchwała nr VI/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie rozpatrzenie skargi Pani Agnieszki Witczak na działanie p.o. Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie Panią Jolantę Drabińską. 2015-06-09 12:46
dokument Uchwała nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032" 2015-06-09 12:45
dokument Uchwała nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032". 2015-06-09 12:42
dokument Uchwała nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia gminy Człopa do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. 2015-06-09 12:40
dokument Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa na lata 2015-2020. 2015-06-09 12:39
dokument Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2015-06-09 12:30
dokument Uchwała nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2015-06-09 12:29
dokument Uchwała nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2015-06-09 12:28
dokument Uchwała nr VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. 2015-06-09 12:27