herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032"