Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu Regulaminu i cennika opłat obsługi komunikacji realizowanej przez MGOPS w Człopie 2017-02-02 10:47
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników UMIG Człopa 2018-05-16 13:26
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30.12.2016r w sprawie udzielenia opoważnienia Kierownikowi MGOPS w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie. 2017-02-02 08:10
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2017-01-03 08:06
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2016-12-30 09:01
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarow i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. 2016-12-30 08:56
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-12-21 13:17
Zarządzenie Nr 67/2016 2016-12-12 14:05
Zarzadzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania w użytkowanie środka trwałego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopie. 2016-12-16 07:59
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-12-12 08:40
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-12-05 12:41
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie 2016-12-02 14:15
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. w Człopie 2016-12-02 14:17
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-12-02 12:55
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. 2016-11-24 13:39
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16.11.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-12-01 13:59
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-11-22 08:41
Zarządzenie Nr 57/20167 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-08-24 09:22
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Człopa 2016-11-10 13:21
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa 2016-12-02 13:39
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025 2016-11-15 12:05
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 2016-11-15 12:01
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnychi archiwizacji dokumentów w UMIG Człopa 2016-12-05 10:18
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Zapotrzebowanie na Wsparcie Ze Środków Finansowych Unii Europejskiej W Ramach Osi VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-12-02 13:26
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Zapotrzebowania Na Wsparcie Ze Środków Finansowych Unii europejskiej W Ramach Osi VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacujnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-12-02 13:35
Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-11-04 08:01
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człopa. 2016-10-25 12:07
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-10-17 13:18
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzedzie Miasta i Gminy Człopa. 2016-10-17 13:16
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-10-06 09:10
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-09-22 09:25
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2017 rok. 2016-09-13 11:53
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-09-08 12:41
Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" w Człopie. 2016-08-29 09:31
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-08-26 12:06
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. 2016-08-29 09:26
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 2016-08-26 12:03
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2016-08-26 11:57
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gmin Człopa na lokale socjalne. 2016-09-15 14:51
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-08-03 08:40
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-07-28 09:17
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-07-08 11:14
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-07-06 11:41
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa 2016-07-04 09:21
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-06-28 07:51
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjetych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2016-06-28 07:49
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-06-02 12:51
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 2016-06-09 12:09
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-05-17 14:53
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czlopie. 2016-05-13 11:22
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2016-05-06 10:33
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-04-29 14:07
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Człopie od roku szkolnego 2016/17 w formie elektronicznej. 2016-04-25 12:03
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa. 2016-06-14 11:58
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-04-14 08:47
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-04-04 13:30
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. 2016-03-22 07:42
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02.03.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-03-24 14:32
ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29.02.2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników MGOPS w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach o nabywaniu prawa do świadczenia wychowawczego. 2016-03-04 07:44
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2016-04-04 13:36
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-03-03 12:16
ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29.02.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Człopie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o nabywaniu prawa do świadczenia wychowawczego. 2016-03-04 07:43
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23.02.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-03-01 08:24
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-02-22 12:09
ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.02.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/17 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez M i G Człopa 2016-03-07 13:13
Zarządzenie nr 9 Burmistrza Miasta I Gminy Człopa z dnia 3.02.2016r w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 w przedszkolach prowadzonych przez MiG Człopa. 2016-02-11 14:37
Zarządzenie Nr 08/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-02-09 07:48
Zarządzenie Burmistrza nr 07/2016 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2016-02-02 13:07
Zarządzenie Nr 06/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 73A/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Człopa 2016-01-29 13:50
Zarządzenie Nr 05/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-01-29 13:42
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-01-20 13:58
Zarządzenie Nr 03/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości UMiG Człopa 2016-01-08 11:38
Zarządzenie Nr 02/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 2016-01-08 11:42
Zarządzenie Nr 01/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2016 rok 2016-01-08 11:46