herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR X/95/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Człopie nr VIII/48/2003 z dnia 5 września 2003r. dotyczącej zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. 2016-01-18 09:02
Uchwała NR X/94/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2016 r. 2016-01-18 08:59
Uchwała NR X/93/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2016r. 2016-01-18 08:58
Uchwała NR X/92/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2016r. 2016-01-18 08:56
Uchwała NR X/91/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2016 rok. 2016-01-18 08:51
Uchwała NR X/90/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Nowickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2016-01-18 08:51
Uchwała NR X/89/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2016. 2016-01-18 08:48
Uchwała NR X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 2016-01-18 08:47
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. 2016-01-18 08:52
Uchwała NR X/86/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2016 rok. 2016-01-18 08:43
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. 2016-01-18 08:42
Uchwała NR X/84/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. 2016-01-18 08:41