herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Kierownik USC

Zdzisław Kmieć
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel.
fax

 067 259 16 74
 067 259 10 65

mail

usc@czlopa.pl

 

 

Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu akt  stanu cywilnego i związanych  z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, spraw obywatelskich, a w szczególności dotyczących:

1)      rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)       sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3)       sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4)        przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)      przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)       stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach  możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7)  wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8)  wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,

9)  ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

10)  postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a)    ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,

b)      wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,

c)       przyjmowania pism sądowych i wywieszania ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

d)     udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 29-01-2016 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2016 12:03