herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. 2016-04-13 10:05
Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 ? 2019. 2016-04-13 10:04
Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki. 2016-04-13 10:03
Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada problemów 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2016 rok. 2016-04-13 10:02
Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu, ul. Przedszkolna 1 w Człopie. 2016-04-13 10:00
Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta i Gminy Człopa. 2016-04-13 09:59
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. 2016-07-05 12:29
Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2016-04-13 09:57
Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2016-04-13 09:55