Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. 2016-11-22 11:55
dokument Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-11-22 11:54
dokument Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2016-11-22 11:53
dokument Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok. 2016-11-22 11:53
dokument Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-22 11:52
dokument Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2016-11-22 11:52
dokument Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-11-22 11:51
dokument Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2016-11-22 11:48
dokument Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2016-11-22 11:47
dokument Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. 2016-11-22 11:46
dokument Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. 2016-11-22 11:45
dokument Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. 2016-11-22 11:43
dokument Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2016-11-22 11:43
dokument Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2016-11-22 11:42
dokument Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Książek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2016-11-22 11:41
dokument Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Człopa" 2016-11-22 11:40
dokument Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie stwierdzenia wydania uchwały z dnia 16 września 2016 roku przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Golin o podziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z nieistotnym naruszeniem prawa, tj. z § 17 ust. 3 Statutu Sołectwa Golin. 2016-11-22 11:39