herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie stwierdzenia wydania uchwały z dnia 16 września 2016 roku przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Golin o podziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z nieistotnym naruszeniem prawa, tj. z § 17 ust. 3 Statutu Sołectwa Golin.