Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XIX/159/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2017 r. 2017-01-04 13:19
dokument Uchwała NR XIX/158/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2017r. 2017-01-04 13:18
dokument Uchwała NR XIX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2017r. 2017-01-04 13:08
dokument Uchwała NR XIX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2017 rok. 2017-01-04 13:08
dokument Uchwała NR XIX/155/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, w nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. 2017-01-04 12:56
dokument Uchwała NR XIX/154/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, w nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. 2017-01-04 12:54
dokument Uchwała NR XIX/153/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-01-04 12:53
dokument Uchwała NR XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-01-04 12:52
dokument Uchwała NR XIX/151/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury w Człopie. 2017-01-04 12:40
dokument Uchwała NR XIX/150/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie. 2017-01-04 12:39
dokument Uchwała NR XIX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2017. 2017-01-04 12:38
dokument Uchwała NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2017 rok. 2017-01-04 12:36
dokument Uchwała NR XIX/147/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2016, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 2017-01-04 12:35
dokument Uchwała NR XIX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019 2017-01-04 12:34
dokument Uchwała NR XIX/145/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. 2017-01-04 12:33