herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała NR XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa.