Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-01-22 12:10
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-01-22 12:07
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urządzie Miasta i Gminy Człopa 2018-02-09 11:16
Zarządzenie Burmistrza nr 63/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urządu Miasta i Gminy Człopa w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 r. 2017-12-29 12:31
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-12-27 10:30
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2017-12-22 12:36
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-12-20 12:50
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2017-12-12 12:09
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. 2017-12-12 12:09
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-12-20 12:49
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Człopa nieruchomości gruntowej. 2017-12-14 08:17
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-11-29 13:40
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-12-06 09:22
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-01-22 12:16
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-11-22 09:52
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 2017-11-16 07:21
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2017-11-16 07:19
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-11-14 14:32
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej postępowanie wobec osób bezdomnych z terenu MiG Człopa znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 2017-11-03 12:02
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-11-03 13:04
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.10.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2017-11-09 15:01
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2017-10-25 14:10
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-10-26 08:11
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 2017-10-20 10:15
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. 2017-10-11 10:42
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-10-20 14:17
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Urzędzie Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 2017-09-25 09:22
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2017-09-25 09:23
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa i jednostkach organizacyjnych Gminy Człopa. 2018-01-16 09:06
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-09-15 07:45
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2017-09-14 10:02
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. 2017-09-14 10:00
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie założeń i wskaźnikow do budżetu gminy na 2018 rok. 2017-09-07 12:51
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-09-07 12:49
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie do Szkoły Podstawowej w Człopie 2017-08-31 07:44
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. 2017-08-28 07:55
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie środków trwałych na rzecz Zakladu Gospodarki Komunalnej Zakladu Budżetowego w Człopie 2017-08-18 10:56
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2017-08-31 08:43
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-07-25 10:32
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2017-07-24 07:49
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-07-10 12:53
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-07-05 08:23
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-28 11:59
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Człopie za 2016 r. 2017-06-14 13:02
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-06-13 10:01
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-05-23 09:47
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-05-02 13:28
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-04-24 08:07
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym 2017-04-13 08:10
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie przekazania w użytkowanie środka trwałego na rzecz Ochotniczej strazy Pożarnej w Mielęcinie 2017-04-14 11:51
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2017-04-07 12:29
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-04-06 08:43
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. 2017-03-31 11:25
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2017-03-31 15:02
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-03-29 07:43
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Człopa. 2017-03-21 14:31
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa 2017-03-21 14:31
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa 2017-03-21 14:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 8/2017 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2017-03-14 12:57
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. 2017-03-29 07:56
Zarządzenie Nr 06/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-02-14 07:41
Zarządzenie Nr 05/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 2017-02-08 14:05
Zarządzenie nr 04/2017 Burmistrza MiG Człopa w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2017 rok 2017-07-25 10:35
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych. 2017-02-02 13:29
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 17.01.2017r w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-01-20 14:23
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 05.01.2017 roku w sprawie zmiany komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w USC 2017-01-05 10:27