Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXII/179/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. 2017-04-04 09:19
dokument Uchwała nr XXII/178/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. 2017-04-04 09:18
dokument Uchwała nr XXII/177/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Człopa do realizacji wspólnego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi Golin ? Brzeźniak ? Miradź ? Jelenie" 2017-04-04 09:18
dokument Uchwała nr XXII/176/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Witczak na działanie Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2017-04-04 09:17
dokument Uchwała nr XXII/175/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2017-2018 na "Przebudowę ul. Kopernika, Targowej, Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2017-04-04 09:16
dokument Uchwała nr XXII/174/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 na "Przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2017-04-04 09:15
dokument Uchwała nr XXII/173/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2017-04-04 09:14
dokument Uchwała nr XXII/172/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-04 09:13
dokument Uchwała nr XXII/171/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Człopa. 2017-04-04 09:12
dokument Uchwała nr XXII/170/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Człopa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2017-04-04 09:11
dokument Uchwała nr XXII/169/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2017-04-04 09:10
dokument Uchwała nr XXII/168/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2017-04-04 09:09
dokument Uchwała nr XXII/167/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 ? 2025 2017-04-04 09:06
dokument Uchwała nr XXII/166/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. 2017-04-04 08:55