herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała nr XXII/171/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Człopa.