Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXV/196/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kanigowskiego na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2017-06-26 14:02
Uchwała nr XXV/195/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2017-06-26 14:01
Uchwała nr XXV/194/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2017-06-26 14:00
Uchwała nr XXV/193/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. 2017-06-26 13:59
Uchwała nr XXV/192/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:58
Uchwała nr XXV/191/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:57
Uchwała nr XXV/190/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:57
Uchwała nr XXV/189/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:56
Uchwała nr XXV/188/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:54
Uchwała nr XXV/187/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 2017-06-26 13:53
Uchwała nr XXV/186/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. 2017-06-26 13:53
Uchwała nr XXV/185/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. 2017-06-26 13:49
Uchwała nr XXV/184/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. 2017-06-26 13:48
Uchwała nr XXV/183/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016r. 2017-06-26 13:46