herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA NR CVIII.428.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożenej przez Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej