Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa

Burmistrz Człopy ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kasjera urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) wykształcenie minimum średnie,  3 – letni staż  pracy w kasie lub komórce finansowej,

d) znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie wartości pieniężnych,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) nieposzlakowana opinia,

f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki kasowej, rachunkowości,

b) wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny,

c) biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

 

3. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku

 

a) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych,

b) przyjmowanie opłat skarbowych, administracyjnych, wpłat pozostałych dochodów budżetowych,

c) dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych, zatwierdzonych przez osoby upoważnione (zgodnie z bankowymi wzorami podpisów) do dysponowania rachunkami bankowymi Urzędu,

d)  przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji,

e)  odprowadzanie wpływów do banku i pobieranie gotówki z kasy banku, na podstawie czeków gotówkowych na zabezpieczenie pogotowia kasowego i innych wypłat z kasy,

f)  chronologiczne, rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kasowych zgodnie z tytułami wypłat i wpłat,

g) ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki kasowej i  instrukcji w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych,

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

e) referencje – jeśli takowe posiada,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2 lub pocztą na adres 78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kasjera w UMiG Człopa do dnia 02.10.2017 r. do godz. 10ºº (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych powiadomimy tylko kandydatów spełniających wymagania o terminie rozmów kwalifikacyjnych i krótkiego testu telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”

 

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pod numerem telefonu 67 259 10 69.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 15-09-2017 22:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Skrzeczkowski 15-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 18-09-2017 09:07