herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej uchwale Nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. 2017-09-25 09:46
Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 -2020. 2017-09-25 09:45
Uchwała nr XXVII/201/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Człopie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Człopie. 2017-09-25 09:44
Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2017-09-25 09:43
Uchwała nr XXVII/199/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025 2017-09-25 09:42
Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. 2017-09-25 09:40