Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2019-01-04 07:18
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-12-21 12:56
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gimnnej Komisji Stypendialnej. 2018-12-12 13:32
Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. 2018-12-12 13:31
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z Ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych. 2018-12-12 09:46
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-12 08:38
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-12 08:37
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-12-10 13:08
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia :Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy człopa 2018-11-29 13:55
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-11-29 13:40
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa oraz zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych 2018-11-29 13:38
Zarządzenie Nr 76b/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-12-10 13:07
Zarządzenie Nr 76a/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-12-10 13:06
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-11-29 13:59
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza M i G Człopa. 2018-11-22 09:59
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza M i G Człopa. 2018-11-22 09:58
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2019-2023. 2018-11-15 07:23
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu MiG Człopa na rok 2019. 2018-11-15 07:22
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-11-19 11:44
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie". 2018-11-14 10:29
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-11-19 11:43
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-10-30 13:40
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-11-02 14:04
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-11-02 14:03
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-10-25 08:14
rządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów dla obwodowych i terytorialnych komisj wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołoach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-10-30 08:52
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-10-15 09:15
Zarządzenie 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania 2018-10-05 12:26
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie. 2018-10-05 12:24
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjecia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Człopa Podgórze, w miejscowości Czaplice na mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa 2018-10-11 08:39
Zarządzenie Nr 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Człopa miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 09:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-10-03 08:31
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-09-26 12:38
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzedzie Miasta i Gminy Człopa. 2018-09-26 12:36
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-09-19 12:32
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2018-09-13 12:20
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-09-14 08:14
ZARZADZENIE NR 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Z dnia 05 września 2018r. w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2018-09-07 12:04
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2018 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2019 r. 2018-09-10 10:13
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dn. 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-09-03 08:46
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Człopie 2018-08-29 13:33
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. 2018-08-30 10:22
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-08-21 10:02
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02.08.2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w zwiazku z upałami. 2018-08-24 07:33
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-08-03 10:16
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 lipca 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-08-24 08:45
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-07-20 08:18
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pozarowego dla obiektu Urzędu Miasta i Gminy Człopa ul. Strzelecka 2 2018-07-13 12:03
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-07-13 07:21
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw Ochrony danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 2018-07-17 10:09
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-07-03 10:21
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2018-06-28 09:53
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-06-28 09:51
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawie o nabywania prawa do świadczenia "Dobry start" 2018-06-22 11:54
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-07-03 12:09
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-06-22 11:05
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-06-12 12:26
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015r. w sprawie składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzajacych,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2018-06-11 07:31
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. 2018-06-13 07:19
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-05-28 07:56
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-05-14 13:33
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłaty do czesnego i kursów kwalifikacyjnych. 2018-05-11 13:53
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-05-10 12:15
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-05-07 10:43
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-04-27 13:45
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-04-20 13:40
ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. 2018-04-13 14:10
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności. 2018-04-23 08:25
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczacych wydawania dowodów osobistych. 2018-04-23 08:18
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2017 r. 2018-04-11 07:48
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2018-04-23 08:48
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-03-29 14:04
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 2018-03-30 08:33
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok. 2018-03-29 14:02
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza miasta i Gminy Człopa z dnia 21.03.2018 w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umozliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2019-04-02 13:53
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 2018-03-26 12:33
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 2018-03-14 14:02
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-03-02 13:16
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.02.2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa. 2018-03-22 14:46
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach o nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. 2018-02-15 08:51
Zarządzenie Nr 09/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-02-15 08:11
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2018-02-15 08:48
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. 2018-02-15 08:46
Zarządzenie Nr 06/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 2018-02-06 10:08
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego ?Leśna Kraina? prowadzonego przez Gminę Człopa. 2018-02-09 11:39
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-05-22 08:22
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Generalnej Dyurekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2018-01-05 14:20
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 2018-01-11 08:10
Zarządzenie Nr 01/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok 2018-01-11 08:12