herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXIX/226/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody - drzewa gatunku lipa szerokolistna o nazwie "Dobrosława", rosnącego na działce nr 8131/11, obręb Jaglice w miejscowości Jaglice. 2018-01-11 07:46
Uchwała NR XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2018 r. 2018-01-11 07:45
Uchwała NR XXIX/224/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2018r. 2018-01-11 07:44
Uchwała NR XXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2018r. 2018-01-11 07:43
Uchwała NR XXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2018 rok. 2018-01-11 07:42
Uchwała NR XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2018. 2018-02-22 11:20
Uchwała NR XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018 - 2024 2018-01-11 07:41
Uchwała NR XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018. 2018-01-11 07:33
Uchwała NR XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2018 rok. 2018-01-11 07:30
Uchwała NR XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2017, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 2018-01-11 07:21
Uchwała NR XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. 2018-01-11 07:19
Uchwała NR XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. 2018-01-11 07:18