Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXXVII.542.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023 2018-12-27 11:59
Uchwała Nr LXXXVII.541.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 r. 2018-12-27 11:57
UCHWAŁA NR LXII.376.Z2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Człopa za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-10-05 12:44
UCHWAŁA NR XXXV.213.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-04 12:00
UCHWAŁA NR XXXIII.179.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 r. 2018-04-18 12:04
UCHWAŁA NR VIII.65.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok 2018-01-23 09:05
UCHWAŁA NR VIII.64.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Człopa 2018-01-23 09:03