herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.02.2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.