Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEZ GMINĘ CZŁOPA

W RAMACH PROGRAMOWANIA NA LATA 2004 – 2006 i 2007-2013

 

Lp.

tytuł

źródło dofinansowania

okres realizacji

kwota całkowita

kwota dofinansowania zł

najważniejsze cele

1.

Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin
wraz z zagospodarowaniem nabrzeża.

PROW

2007-2013

01.09.2014 – 31.03.2015

88 154,04

57 431,00

Zwiększenie turystycznej atrakcyjności terenów Gminy Człopa oraz poprawa warunków promocji Gminy.

2.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
w Człopie.

PO RYBY

2007-2013

21.05.2014 – 31.12.2014

513 351,04

154 000,00

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności dzieci, młodzieży i osób dorosłych do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz poprawy ich kondycji fizycznej i zdrowotnej.

3.

 

Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców Miasta i Gminy Człopa poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Młyńskiej
w Człopie.

 

PROW

2007-2013

14.03.2014 – 25.11.2014

21 813,90

14 187,90

 

Stwarzanie warunków, rozwój i promocja aktywnego trybu życia przy jednoczesnej aktywizacji kulturalno-sportowej lokalnej społeczności oraz poprawie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej Miasta i Gminy Człopa.

4.

Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie.

PO RYBY

2007-2013

01.08.2013 – 31.03.2014

200 454,64

117 181,87

 

Zaspokojenie potrzeb społecznych
i podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na rzecz społeczności Gminy Człopa oraz wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności turystycznej.

 

5.

 

Remont i wyposażenie
Sali widowiskowej
wraz z zapleczem
i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie.

 

PROW

2007- 2013

13.12.2013 - 21.10.2014

337 357,66

220 880,00

Podniesienie standardu i zakresu świadczonych usług kulturalnych Domu Kultury w Człopie.

6.

 

Bezpiecznie nad jezioro – budowa ścieżek
pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin
i Dzwonowo.

 

 

PO RYBY

2007-2013

01.03.2013 – 31.10.2013

867 666,75

737 516,73

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw.

7.

 

Polsko – niemieckie spotkanie młodzieży
w Człopie w ramach
XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013.

 

 

EFRR INTERREG IV A

 

12.02.2013 – 31.07.2013

 

183 897,26

 

156 312,67

Aktywizacja młodych osób z Euroregionu Pomerania oraz zachęcenie ich do wspólnego działania. Poszerzenie kręgu osób współuczestniczących w tworzeniu wzajemnych partnerskich kontaktów.

8.

 

Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Człopa poprzez budowę placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie.

 

PROW

2007-2013

29.05.2013 – 23.12.2013

33 837,12

22 965,28

Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Człopa oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę publicznego placu zabaw dla dzieci.

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dzwonowo,
gm. Człopa.

PROW

2007-2013

14.05.2010 – 24.06.2013

2 137 249,80

1 302 608,00

 

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Trzebin i Dzwonowo. Zwiększenie zakresu usług świadczonych dla mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa stanu infrastruktury technicznej mającej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę warunków życia mieszkańców. Umożliwienie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do sąsiednich wiosek.

 

10.

Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko-Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

EFRR INTERREG IV A

04.02.2008 – 31.101.2011

8 288 486,59

6 057 238,00

 

Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej. Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez stworzenie i poprawę infrastruktury na potrzeby transgranicznej wymiany mieszkańców.

 

11.

 

Przebudowa, remont
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach.

 

PROW

(2007-2013)

16.12.2011 - 23.08.2012

233 712,27

142 817,16

Podniesienie standardu i zakresu świadczonych usług kulturalnych Domu Kultury w Człopie.

12.

 

Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa.

 

PROW

2007-2013

2010

444 160,81

248 192,00

Podniesienie standardu życia mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.

13.

 

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
w miejscowościach Golin
i Jaglice, Gmina Człopa.

 

 

PROW

(2007-2013)

22.10.2009 - 25.07.2010

230 393,85

139 802,40

 

Podniesienie standardu i zakresu świadczonych usług kulturalnych Domu Kultury w Człopie. Zwiększenie zakresu działalności kulturalnej na obszarze miejscowości, a tym samym integracja społeczności wiejskiej i utworzenie idealnej tradycji, podniesie walorów miejscowości wpływając na ich rozwój.

 

14.

Termorenowacja Domu Kultury w Człopie.

 

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

 

2006

201 450,00

161 160,00

Odnowienie i unowocześnienie obiektu użyteczności publicznej, poprawienie wizerunku centrum miasta.

15.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golin, gmina Człopa.

ZPORR

(na lata
2004-2006)

2005

635 566,37

493 971,52

 

Podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków wsi Golin, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wszystkich nieruchomości. Wyeliminowanie zjawiska wylewania nieczystości płynnych na pola. Znaczący efekt społeczny i ekologiczny.

 

16.

 

Budowa drogi gminnej klasy L o długości 1,135 km wraz ze zjazdami w m. Czaplice na działce 375.

 

SAPARD Działanie 3 (program przedakcesyjny)

2004

456 367,71

270 428,40

Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami.

17.

Budowa w Człopie ul. Młyńska: promenady i oświetleniowej linii kablowej nn 0,4 kV.

SAPARD Działanie 4 (program przedakcesyjny)

2004

275 737,63

93 161,26

 

Powstanie chodnika spacerowego prowadzącego do j. Młyński Staw w Człopie, wykonanie oświetlenia parkowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Samolczyk 10-05-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Samolczyk 16-11-2018 11:15