herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała NR XXXIV/247/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2018r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego oraz pokrywających się z granicami Parku części obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Lasy Puszczy nad Drawą" (kod obszaru PLB 320016) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty "Uroczyska Puszczy Drawskiej" (kod obszaru PLH 320046)