herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Zarządzenie Nr 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Człopa miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.