herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

rządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów dla obwodowych i terytorialnych komisj wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołoach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.