Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 108/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i regulamin GZZK. 2020-02-17 10:40
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastepcy MDR Oficera w Gminie Człopa 2019-12-31 12:33
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Człopa 2019-12-31 12:37
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12.12.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" 2019-12-18 08:49
dokument ZarządzenieNr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12.12.2019 w sprawie powołania Zespołu zarządzającego ds. realizacji Projektu "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" oraz Komisji rekrutacyjnej 2019-12-17 14:10
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.12.2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiacych własnosć mGminy Człopa. 2019-12-17 14:02
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2020-01-02 10:00
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa 2020-01-02 10:11
dokument Zarzadzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania Punktu kontaktowego HNS 2020-01-02 11:51
dokument Zarzadzenie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przydziału srodków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz zaopatrzenia w napoje i srodki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2019-11-29 11:57
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-12-05 12:48
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-11-27 14:18
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-11-27 14:16
dokument Zarzadzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.11.2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów uzyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Człopa. 2019-11-19 13:55
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025 2019-11-19 14:12
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 2019-11-19 14:19
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2019-11-14 14:06
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12.11.2019 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 2019-11-12 14:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-11-15 14:14
dokument Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 6.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy człopa w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie 2019-11-07 08:26
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-11-04 13:21
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-10-31 09:29
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2019-11-19 14:08
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-10-18 11:17
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Buristrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2019-10-18 13:35
dokument Zarzadzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy czlopa z dnia 01.10.2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie 2019-10-18 13:33
dokument Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie treningu Akcji Kurierskiej w dniu 23-10-2019 r. 2019-10-15 09:06
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-10-08 07:28
dokument Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019 r w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 13.10.2019r. 2019-10-01 11:55
dokument Zarzadzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku. 2019-10-01 11:48
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" 2019-10-01 11:03
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-10-07 07:59
dokument Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji 2019-09-26 09:44
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2019-09-23 11:36
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 2019-09-12 12:56
dokument Zarządzenie w sprawie organizacji dystrybucji płynu Lugola, na wypadek zdarzenia radiacyjnego.nr 73/2019 2019-09-27 09:56
dokument Zarzadzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2019 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2020 rok 2019-09-05 09:47
dokument Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Lepszy start - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-09-02 12:40
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2019-09-02 07:32
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie. 2019-09-02 07:30
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-09-05 07:26
dokument Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Lepszy start-rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-09-02 12:35
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2019 r. 2019-08-30 08:31
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-08-30 08:10
dokument Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie 2019-09-02 13:08
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 2019-08-30 08:11
dokument Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.08.2019r w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. 2019-08-19 14:08
dokument Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2.08.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2019-08-02 15:00
dokument Zarzadzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-08-05 09:30
dokument Zarzadzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedur związanych z likwidacją jednostki budżetowej pn. "Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu" w Człopie. 2019-08-27 11:01
dokument Zarzadzenie 58/2019 w sprawie Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Maista i Gminy Człopa 2019-07-29 10:28
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2019-07-16 10:42
dokument Zarzadzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-07-19 09:41
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2019-07-15 08:38
dokument Zarzadzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2019-07-26 13:38
dokument Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia osoby wykonujacej czynności prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Człopa 2019-07-08 08:09
dokument Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-07-08 11:56
dokument Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. 2019-07-11 12:19
dokument Zarzadzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-07-03 09:59
dokument Zarzadzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-06-24 09:33
dokument Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gmimy Człopa zdnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2019-06-25 08:51
dokument Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w systemie kierowania bezpieczeństwem na czas zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czase wojny. 2019-06-25 08:49
dokument Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dryrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6 2019-06-13 08:55
dokument Zarzadzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-06-04 11:48
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2019-05-31 14:01
dokument Zarzadzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania zwrotu zakupu okularów korygujacych wzrok pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych. 2019-05-24 10:11
dokument Zarzadzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-05-30 09:27
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie. 2019-05-24 09:27
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Człopa 2019-07-15 09:25
dokument Zarzadzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-05-16 08:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-08 14:38
dokument Zarzadzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 2019-05-08 12:00
dokument Zarzadzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2018 r. 2019-05-09 08:38
dokument Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 7 maja 2019r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2019-05-10 08:42
dokument Zarzadzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-04-30 11:14
dokument Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2019-04-12 11:19
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-04-02 12:06
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r. 2019-03-28 12:25
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 2019-03-25 08:35
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa 2019-03-21 07:51
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-03-11 13:19
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2019-03-07 11:00
dokument zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-04-03 10:31
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2019-03-19 07:06
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019 / 2020 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa 2019-03-01 13:53
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-03-01 08:41
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ujednolicenia danych prezentowanych w informacji dodatkowej 2019-02-22 08:13
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 lutego 2019 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2019-02-19 14:02
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa 2019-02-19 13:59
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim mozna zawrzeć małżeństwo. 2019-02-25 07:07
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-02-15 14:45
dokument Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarzadczej na 2019r. 2019-02-13 12:31
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Burmistzra Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 2019-02-04 11:13
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. 2019-02-06 07:37
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-01-31 13:37
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej UMiG Człopa 2019-01-24 07:54
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.01.2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa. 2019-01-23 14:42
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-01-23 09:03
dokument Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowychw jednostkach OSP Gminy Człopa w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 14 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego ?Leśna Kraina? prowadzonego przez Gminę Człopa. 2019-01-17 08:50
dokument Zarządzenie Nr 08/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G w Człopie. 2019-01-23 08:05
dokument Zarządzenie Nr 07/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-01-10 13:28
dokument Zarządzenie Nr 06/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa 2019-01-10 13:36
dokument Zarządzenie 5/2019 2019-07-29 10:23
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 stycznia 2019 r w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz ZGK ZB w Człopie 2019-01-03 13:12
dokument Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikajacych z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami/. 2019-01-08 10:58
dokument Zarządzenie Nr 03/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2019-01-10 14:56
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2019-01-02 11:46
dokument Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok 2019-01-04 07:15