herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
mgr Zdzisław Kmieć
_______________________

 tel.
fax

 067 259 10 69
 067 259 10 65

mail:

burmistrz@czlopa.pl


godziny przyjmowania interesantów
w sprawach skarg i wniosków:


poniedziałek 7.00 - 15.30

od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

 
 
 

 Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,

2)      prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)      zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6)      okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7)      koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8)      rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,

9)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej,

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12) upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego

      imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

     13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady Miejskiej oraz

           pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji

           administracyjnych,

     14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

     15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i niniejszy Regulamin

           oraz uchwały Rady Miejskiej w Człopie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 08-10-2009 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Paweł Skrzeczkowski 08-07-2015 16:36