Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XI/83/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika. 2019-10-02 10:28
dokument Uchwała NR XI/82/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa 2019-10-02 10:26
dokument Uchwała NR XI/81/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie. 2019-10-02 10:24
dokument Uchwała NR XI/80/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Człopie. 2019-10-02 10:23
dokument Uchwała NR XI/79/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie. 2019-10-02 10:19
dokument Uchwała NR XI/78/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie odwołania członka Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Człopie. 2019-10-02 10:18
dokument Uchwała NR XI/77/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. zmieniająca uchwałę NR XVI/126/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2019-10-02 10:17
dokument Uchwała NR XI/76/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. 2019-10-02 10:16
dokument Sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 30.07.2019r 2019-10-02 10:14
dokument Sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2019r 2019-10-02 10:13
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. 2019-10-02 10:07
dokument Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 30.09.2019r. 2019-10-02 10:06